2% z dane

 

NIEKEDY STAČÍ MÁLO A EFEKTÍVNE POMÁHATE INÝM

ĎAKUJEME, ŽE DARUJETE 2 % Z DANÍ v ROKU 2024                  

PRE SOCiÁLNE  SLUŽby MYJAVA, n.o.

Opäť nadišiel čas, kedy sa stáva aktuálnou téma darovania 2 % zo zaplatenej dane. Môže sa zdať, že je príliš skoro zaoberať sa touto otázkou. No už teraz nastáva obdobie pre oslovenie čo najväčšieho počtu daňovníkov. Pre tých, ktorí sa rozhodli zapojiť do tohto procesu po prvýkrát ponúkame zopár informácií a rád, ako postupovať.

Každoročne fyzické aj právnické osoby majú povinnosť do konca marca podať daňové priznanie a zaplatiť daň za predchádzajúci kalendárny rok. To sa týka samostatne zárobkovo činných osôb (teda firiem či živnostníkov), ale aj všetkých zamestnancov. Každý z nich sa môže rozhodnúť či celú daň odvedie štátu, alebo sa rozhodne 2 % z tejto dane darovať niekomu, kto  pomoc naozaj potrebuje. Daňovník nemá žiadne výdavky navyše a prijímateľ  má možnosť využiť tieto percentá na správny účel. Darovať 2 % zo zaplatenej dane môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii, pre ktorú sa rozhodnete. Každý  má v okolí niekoho, kto takúto pomoc potrebuje. Finančné prostriedky získané z 2% z daní nepredstavujú pre darcu žiadne dodatočné náklady, pretože pochádzajú  z už zaplatených daní. Každá fyzická osoba, ale i právnická osoba s dostatočným príjmom, sa môže raz za rok rozhodnúť, komu 2% z daní daruje. Využite túto možnosť a oslovte všetkých známych, aby sme spoločnými silami mohli pomôcť k lepšiemu životu v našich 3 zariadeniach.

Zamestnanci:

1.    Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenia preddavkov na daň.

2.    Dostanete potvrdenie o zaplatení dane z ktorého je možné zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

3.    Vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

4.    Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2024 na daňový úrad. /Vyhlásenie a Potvrdenie v prílohe/.

Živnostníci:

Ak ste živnostník /SZČO/ vypĺňate tlačivo B, tak 2% vypisujete priamo do tlačiva Daňové priznanie fyzických osôb TYP B alebo TYP A a vypočítate si výšku 2% z daní. 31.3.2024 je termín podania daňového priznania  na príslušný daňový úrad a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Finančné prostriedky z 2 % poukázané Sociálnym službám Myjava, n.o. sú každoročne použité pre potreby našich prijímateľov sociálnych služieb, ktorým je poskytovaná sociálna služba v našich 3 zariadenia a to v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Noclahárni a Útulku. Naša nezisková organizácia sa dlhodobo venuje /20 rokov/ deťom, dospelým, matkám s deťmi i ľuďom bez domova, ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Prioritou je rozvoj individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutie čo najvyššej kvality života. Je dôležité eliminovať závislosť klienta od iných a zvýšiť jeho samostatnosť.  Pomôžte aj vy týmto ľuďom, aby sa mohli zaradiť do bežného života. Vážime si, že ešte stále sa nájde veľa empatických ľudí, ochotných podporiť dobrú vec. Aj takýmto spôsobom dokazujete, že život týchto ľudí  Vám nie je ľahostajný a pri každodenných starostiach myslíte aj na ľudí, ktorí nemajú  to šťastie byť zdraví,  kde bývať.

Viac informácii o nás a našej činnosti môžete získať na www.socsluzbymy.sk

V prípade akýchkoľvek otázok o činnosti našej neziskovej organizácie nás kontaktujte na adrese: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12  alebo na t.č. 0948 548 265, Útulok a Noclaháreň t.č. 0904 911 039.

Ďakujeme za podporu.

 

Údaje ktoré potrebujete: Sociálne služby Myjava, n.o.

                                       Sídlo: Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01  Myjava

                                       Právna forma: nezisková organizácia                

                                       IČO: 361 196 10

                                       IBAN: SK66 0900 0000 0051 7161 3955

                                       Slovenská sporiteľňa, a.s.    

                                      

 

 

 

 

202202070857460.dakujeme-1
Nastavenia cookies