Novinky

Útulok - Darované oblečenie
29.11.2022

Útulok - Darované oblečenie

Veľké poďakovanie pre Občianske združenie Malý krok z Višňového. Pravidelne pomáhajú prijímateľom sociálnej služby formou oblečenia, hračiek, kníh, potravinovými balíčkami, drogérie. Klienti Útulku a Nocľahárne si túto pomoc v núdzi vážia.


DSS - Jesenné lístie
7.11.2022

DSS - Jesenné lístie

Medzi veľmi časté jesenné aktivity v DSS Úsvit patrí hrabanie, zbieranie, zametanie lístia v areáli zariadenia. Lístie sa následne sype do bigbagu a takto si krásne vyčistíme naše okolie od napadaných listov.


Útulok - Brigáda
4.11.2022

Útulok - Brigáda

Záujmová činnosť s prvkami terapie prácou. Klienti Útulku a Nocľahárne sa venovali úprave okolia Útulku, Komunitného Centra Khamoro a nájomných bytov. Pripravovali pôdu na výsadbu rastlín, hrabali, okopávali, sadili rastliny, čistili okolie. Cieľom je podpora samostatnosti, podpora pracovných návykov, schopnosť samostatne začať a dokončiť proces


Útulok-rozlúčka s pánom primátorom
2.11.2022

Útulok-rozlúčka s pánom primátorom

Dňa 11.10. poctil svojou návštevou do zariadenia Útulok a Nocľaháreň pán primátor Pavel Halabrín, aby sa tak rozlúčil s jej klientmi. Spomínané sociálne zariadenia patria pod neziskovú organizáciu Sociálne služby Myjava, n.o., ktorej zriaďovateľom ale i tútorom je mesto Myjava. Tieto zariadenia pomohli už mnohým občanom v ich zložitej životnej situácii. Prítomní boli aj klienti mestských nájomných bytov. Všetci títo klienti sa s vďačnosťou pánovi primátorovi poďakovali za všetko, čo pre nich za tie roky urobil. Deti si pripravili tanečné vystúpenie.


DSS - maľovanie obrazov s Bibkou, október 2022
18.10.2022

DSS - maľovanie obrazov s Bibkou, október 2022

V DSS Úsvit nezabúdame ani na maľovanie nádherných obrazov s Bibkou. Priebežne si klienti vytvoria svoje obrazy, vždy je každý úúúúplne iný. Všetci klienti sa na maľovanie a tvorbu tešia. Keď sa podarí veľa obrazov namaľovať, usporiadame ďalšiu predajnú výstavu, o ktorej sa dozviete tu na našej webovej stránke alebo na FB stránke.


DSS - prechádzky a zbieranie orechov na prípravu koláčikov, október 2022
18.10.2022

DSS - prechádzky a zbieranie orechov na prípravu koláčikov, október 2022

Asi druhý októbrový týždeň začali klienti počas prechádzok mestom zberať oriešky, ktoré po vysušení a vylúskaní určite použijú vo svojom krúžku varenia na výrobu chutných a možno už aj vianočných dobrôť. Nič nie je krajšie ako prechádzky farebnou jesennou prírodou.


DSS - Výtvarný salón ZPMP 2022
17.10.2022

DSS - Výtvarný salón ZPMP 2022

Súťažná prehliadka výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorú organizovalo aj tento rok Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, r.s.p. , bola úspešná pre klientku DSS Úsvit Mišku Hrotákovú. Za svoje výtvarné dielo zaslané do tejto súťaže dostala diplom a cenu pre jednotlivca. Srdečné blahoželáme!


DSS - Medík z mestskej včelnice
4.10.2022

DSS - Medík z mestskej včelnice

DSS Úsvit ďakuje Správe majetku mesta Myjava, s.r.o. a pánovi Jurášovi zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov za darovanie 6 kg medu z novovybudovanej mestskej včelnice pri poldri Svaceník v mestskej časti Turá Lúka. Veľmi sa tomu tešíme a ešte raz ďakujeme. Viac o včelnici v obsahu tejto novinky....


DSS - úspech klienta DSS Úsvit vo World Cup WIDA 2022 v Belgicku
29.9.2022

DSS - úspech klienta DSS Úsvit vo World Cup WIDA 2022 v Belgicku

V prvom rade sa chceme poďakovať v mene celého DSS Úsvit Bibke Michalcovej a Andrejovi Mičunekovi za možnosť zapojenia našich klientov do tancovania a za účasti na rôznych tanečných súťažiach. Posledný septembrový víkend sa uskutočnila tanečná súťaž WORLD CUP WIDA 2022 vo voľnom tanci v zahraničí v Belgickom meste Lommel, kde si klient DSS Úsvit Martinko Popelka s tanečnou partnerkou Tamarkou Kulíškovou vytancovali úžasné bronzové medaile. Ďakujeme krásne aj Tamarke a srdečne im gratulujeme. Tešíme sa na ďalšie tanečné úspechy.


DSS - Hipoterapia na Podkylave 27. 6. 2022
28.6.2022

DSS - Hipoterapia na Podkylave 27. 6. 2022

Dňa 27. 6. 2022 sme sa zúčastnili hipoterapie, čo je vlastne forma fyzioterapie prostredníctvom koňa. Táto terapia mala veľký úspech, prvé dojmy sú veľmi pozitívne a radostné. Viac sa dočítate po rozkliknutí tejto novinky, kde nájdete aj fotogalériu.

Nastavenia cookies