Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva 8/2023 14.3.2023 dodatok k zmluve zo dňa 18.3.2019 o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s. r. o., licencia SKAU číslo: 302 36259560  300,00 EUR 
Detail Zmluva 7/2023 9.3.2023 Darovacia zmluva p. Hradská Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Zmluva 6/2023 20.2.2023 Dodatok č.4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Materská škola 42378508  5 067,00 EUR 
Detail Zmluva 5/2023 14.2.2023 Darovacia zmluva Adriana Hradská   50,00 EUR 
Detail Zmluva 3/2023 6.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 00681156  209 664,00 EUR 
Detail Zmluva 4/2023 6.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach... Ministersvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156  757 956,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 12/22 17.1.2023 kniha prijatých faktúr za mesiac DECEMBER 2022 Zoznam dodávateľských faktúr December 22    
Detail Zmluva 2/2023 10.1.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Myjava 00309745  70 000,00 EUR 
Detail Zmluva 1/2023 5.1.2023 Dodatok č.1 k Zmluve č.105/2020 - zmluva o likvidácii biologického opadu Nemocnica s poliklinikou 00610721   
Detail Zmluva 20/2022 22.12.2022 Dodatok č.1/22k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 6FO/6D/2022 Mesto Myjava 00309745  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva 21/2022 22.12.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb Zariadenie opatrovateľskej služby "Nezábudka" 42149762   
Detail Zmluva 19/2022 19.12.2022 Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 1.10.2019-
stravovanie v DSS Úsvit
JKLT-SLOVAKIA, s.r.o. 36336831   
Detail Zmluva 18/2022 17.12.2022 Darovacia zmluva p.Ing.Soňa Dóšová na rok 2023 Ing. Soňa Dóšová   1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 11/2022 2.12.2022 Kniha prijatých faktúr za November 2022 Zoznam dodávateľských faktúr November 22    
Detail Zmluva 17/2022 22.11.2022 ZMLUVA O VYKONANÍ DOHĽADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI MYPRO s.r.o. 52531431  250,00 EUR 
Detail Zmluva 16/2022 18.11.2022 Darovacia zmluva rod. Matejáková rodina Matejáková   60,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 10/2022 10.11.2022 Zoznam prijatých faktúr 10/2022 Zoznam dodávateľských faktúr Október 22    
Detail Zmluva 15/2022 20.10.2022 Darovacia zmluva SLOVARM a.s 35792680  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Zoznam faktúr 09/2022 18.10.2022 Zoznam prijatých faktúr Zoznam dodávateľských faktúr September 22    
Detail Objednávka Zoznam objednávok September 22 5.10.2022 Zoznam objednávok September 22 Zoznam objednávok 09/22    
Export do csv
Nastavenia cookies